Privacyverklaring

Privacyverklaring ClassICT

ClassICT respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke lijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de ”AVG”). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

ClassICT is bevoegd het privacy beleid tussentijds eenzijdig te wijzigen. Om die reden raad ClassICT het aan het privacy beleid regelmatig door te lezen. Een huidige versie van het privacy beleid kun je vinden op onze website. ClassICT verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, Telefoonnummer etc.) uitsluitend voor bevordering van bedrijfswerkzaamheden. ClassICT deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening.

Wat verwerkt ClassICT?

NAW en contactgegevens: Alle contactgegevens (contactpersoon, adres, email, telefoonnummer) worden opgeslagen voor de uitvoering en facturering van onze diensten of werkzaamheden. Bij bedrijven valt hier de bedrijfsnaam, KvK nummer en BTW nummer ook onder.
Betaalgegevens: Voor het uitvoeren van de betalingen worden ook de betaalgegevens opgeslagen. Deze worden ook opgeslagen in de online betaalomgeving van de bank (ING). Indien ClassICT automatische incasso uitvoert aan de klant worden deze gegevens ook gekoppeld aan een factuur- of offertenummer ter referentie in ons boekhoudprogramma.
Contracten: Bij het afnemen van een van onze diensten kan er gebruik gemaakt worden van contracten. Deze ingevulde en getekende contracten worden bewaard tot 7 jaar na de ontbinding van het contract.
IP-adressen: IP adressen worden opgeslagen wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten die toegang bieden via IP adressering. Dit IP adres wordt opgeslagen zolang de dienst wordt afgenomen bij ClassICT.
Licenties en inloggegevens: Voor het goed uitvoeren van onze werkzaamheden is de toegang tot licentiecodes, inloggegevens en wachtwoorden soms noodzakelijk. Ook komt het voor dat ClassICT de inloggegevens van de klant aanmaakt en licenties aankoopt. ClassICT bewaart alleen deze gegevens gedurende dat de klant actief bij ons is. Bij een opzegging is schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan via de post (ClassICT, Duke Ellingtonrode 9, 2717 BL Zoetermeer) of via e-mail ([email protected])
Cookies: ClassICT maakt gebruik van cookies voor het analyseren van de website. Deze cookies verlopen na 1 maand waarna opnieuw akkoord gegeven moet worden. Voor het analyseren van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en SE Ranking. De gegevens die worden verzameld zijn IP-adressen, besturingssysteem, browser, land, zoekwoord en verwijzende URL.

Hoelang bewaart ClassICT de gegevens?

NAW, contact-, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar lang bewaart na het beëindigen van de samenwerking tussen ClassICT.

Alle overige gegevens worden verwijderd direct na het stoppen van de samenwerking tussen ClassICT en de klant. Hiervoor is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan via de post (ClassICT, Duke Ellingtonrode 9, 2717 BL Zoetermeer) of via e-mail ([email protected]). Je ontvangt dan vervolgens binnen 5 werkdagen een bevestiging.

Hoe vergaart ClassICT de gegevens?

ClassICT kan op verschillende manieren aan je gegevens komen. Als je ons contactformulier invult; ons belt of een email stuurt; of als je ons contacteert via sociale media of persoonlijk contact.

Het kan altijd zijn dat hieruit gegevens worden opgeslagen ondanks dat je niet direct klant bij ClassICT wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanmaken van een offerte of je gegevens invullen in de agenda om een afspraak te maken. Word je geen klant bij ClassICT worden je gegevens na 3 maanden verwijderd.

Hoe verwerkt ClassICT de gegevens?

Je persoonsgegevens worden met de hoogste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt. ClassICT zal er alles aan doen om dit te realiseren. Alle gegevens worden uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt.

 • Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door een veilige SSL verbinding
 • E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend gebruik gemaakt van de Microsoft Exchange servers.
 • De verbindingen naar onze servers zijn versleuteld door middel van een SSL verbinding.
 • ClassICT maakt uitsluitend gebruik van de Europese servers daarom worden Jouw gegevens blijven beschermd onder de Nederlandse wetgeving.
 • Persoons/bedrijfsgegevens worden ook verwerkt in een boekhoudprogramma (Moneybird en ons eigen klantensysteem) via een SSL verbinding.
 • Klanten die software aankopen via ClassICT worden toegevoegd in ons klantenbestand bij DSD Europe (NL).
 • ClassICT verwerkt alle gegevens tot slot ook in de beveiligde online omgeving van onze bank (ING). Ook deze communicatie verloopt via SSL.
 • De computers waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet.
 • Gegeven Doel Duur
  NAW en Contactgegevens Facturatie en contact ter uitvoering van onze werkzaamheden. Zolang jij klant bent en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
  Betaalgegevens Uitvoeren van automatische betalingen. Zolang de dienst afgenomen wordt waarop deze betaling van toepassing is. Waarna deze gegevens alleen worden opgeslagen in het bancaire betalingsverkeer.
  Contracten Vastleggen overeenkomst van diensten Zolang de dienst wordt afgenomen en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar).
  IP-adres Reguleren toegang tot diensten Zolang de dienst wordt afgenomen en je klant bent bij ClassICT
  Licentie- inlog en wachtwoorden Snel en effectief uitvoeren van werkzaamheden Zolang jij klant bent bij ClassICT.
  Cookies Monitoren van website statistieken en prestaties Cookie is een maand geldig. De statistieken worden opgeslagen door Google met de door hun gestelde opslagtermijn.

  Ben je verplicht alle informatie met ClassICT te delen?

  Gegevens die nodig zijn voor facturatie (NAW, contact- en betaalgegevens) acht ClassICT nodig en dus ook verplicht voor een juiste en correcte samenwerking. Contracten en IP adressen worden alleen verzameld op het moment dat een dienst dit vraagt of nodig vindt. Licenties aangemaakt door ClassICT worden opgeslagen zolang je klant bent ter referentie en backup.

  Eigen licenties, inloggegevens en wachtwoorden ben je nooit verplicht te delen met ClassICT

  Machtiging intrekken

  Wil je niet meer dat ClassICT de gegevens van je verwerkt? Dan vragen wij je dit schriftelijk aan te geven. Dit kan via de post (ClassICT, Duke Ellingtonrode 9, 2717 BL Zoetermeer) of via e-mail ([email protected]). Je ontvangt dan vervolgens binnen 5 werkdagen een bevestiging als wij de aanvraag hebben verwerkt.

  Eerder vergaarde gegevens die ClassICT heeft verzameld blijven bewaard zolang ClassICT dit nodig acht gezien de gegevenssoort.

  Gegevens inzien

  Je hebt altijd het recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die ClassICT voor je heeft bewaard. Als je een overzicht wilt ontvangen van je gegevens vragen wij je dit schriftelijk aan te geven. Dit kan via de post (ClassICT, Duke Ellingtonrode 9, 2717 BL Zoetermeer) of via e-mail ([email protected]).

  Klachten

  ClassICT zal altijd met de grootst mogelijke zorg met je gegevens omgaan. Ben je echter niet tevreden hoe wij met je gegevens omgaan? Dan kan je dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  Slot

  Wij hebben de privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met de persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan je graag te woord!